Nota prawna AurumPro

Inwestowanie na rynkach finansowych wiąże się z ryzykiem. Informujemy, że przedstawione dane, strategie inwestycyjne, zwroty z inwestycji odnoszą się do przeszłości. wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią żadnej gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Nie stanowią one porady inwestycyjnej, ani rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Zawsze pamiętaj – Straty mogą przekroczyć depozyt.

Wszystkie strategie które są przedstawiane polegają na przekonaniach tylko tej osoby, która ją przedstawia, mają one charakter edukacyjny. Nie ponosi ona odpowiedzialności za jej stosowanie podczas inwestowania na prawdziwym koncie.